Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2666382

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Thành phố, do ông Ngô Thanh Duy, sinh năm 1990, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 240 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh