Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2662645

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bling Bling, do bà Trần Thị Lợi, sinh năm 1986, là Tổng Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 224 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh