Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 975734

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Chỉ thị về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025