Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

Về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

05/10/2021 09:54

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 2774/SVHTT-XDNSVHGĐ về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nội dung Công văn cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686795