Văn hóa cơ sở

Về đề nghị kiểm tra hình thức và thay đổi nội dung tuyên truyền, bảng quảng cáo

25/10/2021 11:20

Qua khảo sát thực tế tình hình cổ động chính trị và quảng cáo thương mại trên địa bàn thành phố, tồn tại một số các cụm pano, trụ, bảng tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo thương mại có nội dung tuyên truyền không còn phù hợp với giai đoạn mới và xảy ra tình trạng bị rách, chỉ còn khung sắt gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn trong mùa mưa bão.

 

Trụ Pano cổ động chính trị trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức vẫn để nội dung tuyên truyền không còn phù hợp và bị rách ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Văn bản số 2905/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 19 tháng 10 năm 2021 về kiểm tra hình thức và thay đổi nội dung tuyên truyền, bảng quảng cáo, đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung chính như sau:

Đề nghị Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố triển khai, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức về nội dung tuyên truyền cổ động chính trị trong Qúy IV năm 2021.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện rà soát, thay đổi nội dung tuyên truyền cổ động chính trị tại các cụm pano, trụ, bảng cổ động chính trị và xã hội hóa trên địa bàn. Chịu trách nhiệm về mỹ quan đô thị, an toàn đối với các cụm pano, trụ, bảng thực hiện cổ động chính trị do địa phương quản lý.

Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo kiểm tra, thực hiện các biện pháp gia cố, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với các biển hiệu, trụ, bảng, màm hình chuyên quảng cáo ngoài trời, phòng tránh tai nạn gãy, đổ trong mùa mưa bão.

Thùy Linh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686891