Công tác thanh kiểm tra

Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, giân lận thương mại và hàng giả năm 2020

19/03/2020 05:00

     Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

     Căn cứ Kế hoạch số 822/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố năm 2020;

     Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, ngày 18 tháng 3 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 1537/KH-SVHTT-TTS về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, với những nội dung chính như sau:

     I. Mục đích, yêu cầu

     1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

     2. Quán triệt trong toàn Sở Văn hóa và Thể thao những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ủy ban nhân dân Thành phố về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

     3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật để công chức, viên chức, người lao động của Sở và doanh nghiệp, người dân hiểu rõ tác hại của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tham gia, không tiếp tay cho những hành vi này; đồng thời tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm thông qua hoạt động kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội.

     II. Nhiệm vụ trọng tâm

     1. Tập trung kiểm tra các nhà hàng karaoke, quán bar, vũ trường, các điểm biểu diễn nghệ thuật có gắn với việc kinh doanh rượu ngoại và thuốc lá nhập lậu, quảng cáo rượu, thuốc lá; các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có sử dụng các thiết bị trò chơi điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có tính chất bạo lực, khiêu dâm; các cơ sở sản xuất, kinh doanh băng đĩa cùng các vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

     2. Thường xuyên tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm.

     III. Các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể

     1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở

     Quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thường xuyên tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm.  

     2. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình, Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố

     Phối hợp, hỗ trợ các Phòng Văn hoá và Thông tin quận, huyện triển khai tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng tích cực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thông qua báo đài, các phương tiện truyền thông, các panô cổ động, các xe loa tuyên truyền, … với những nội dung thiết thực, hình thức phù hợp, có tính thuyết phục cao. Gắn kết cuộc vận động các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Gương Người tốt - Việc tốt, “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa, ấp văn hóa”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, ... với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, tố giác buôn lậu và sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả cho các cơ quan có thẩm quyền.

     3. Thanh tra Sở

     Tập trung kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ thể thao theo Kế hoạch số 4702/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng, karaoke, dịch vụ trò chơi điện tử không đúng quy định pháp luật về hoạt động văn hóa và thể thao. Xử lý theo thẩm quyền và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp pháp luật tại các cơ sở kinh dịch vụ văn hóa, dịch dụ thể dục thể thao có sử dụng các thiết bị, phương tiện không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các hoạt động quảng cáo rượu và thuốc lá tại các nhà hàng, karaoke, vũ trường, quán bar, cà phê nhạc, trong các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

     4. Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội thành phố (Đoàn 1)

     Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội, tập trung vào các cơ sở kinh doanh có gắn với dịch vụ văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, kinh doanh rượu ngoại, thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc shisa. Xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa được sử dụng để kinh doanh, khuyến mại.

     IV. Tổ chức thực hiện 

     1. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực và báo cáo kết quả cho Sở Văn hóa và Thể thao (thông qua Thanh tra Sở) theo các báo cáo định kỳ và đột xuất, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo 389 Thành phố.

     2. Lãnh đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất lãnh đạo cấp trên trực tiếp, chỉ đạo giải quyết.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686723