Tin Hoạt động

Tọa đàm “Định hướng Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”

14/03/2023 03:51

Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Tọa đàm “Định hướng Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”. Chủ trì Hội thảo có ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chủ trì hội nghị là bà Lê Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM và ông Trương Hoàng Trương, Trưởng Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đô thị…trên địa bàn thành phố.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đều đánh giá cao sự cần thiết của Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”; đây là một trong những Đề án nhánh được định hình để tạo cơ sở khoa học và thực tiễn của chính sách chuyển các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) trên địa bàn Thành phố. Về nội dung các tiêu chí và nhóm giải pháp cụ thể về nâng cao đời sống văn hoá, hình thành nếp sống văn minh đô thị, về xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, về phát triển nguồn nhân lực văn hoá; các đại biểu cũng đề xuất cần chú trọng thêm các nội dung: Cần định hình, xác định tiêu chí, mô hình ngay từ đầu cho các huyện trong việc xây dựng và phát triển đô thị; xác định thêm yếu tố tạo nên sức mạnh cho sự phát triển văn hóa đô thị tại các huyện, lưu tâm đến những giá trị văn hóa cốt lõi của từng huyện; đặc biệt chú trọng văn hóa nông thôn trong quá trình phát triển đô thị tại các huyện; xây dựng mô hình hoạt động của các thiết chế văn hóa ở các huyện để phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của từng huyện; cần lưu ý phát huy vai trò của cộng đồng, văn hóa cộng đồng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đô thị tại các huyện; vấn đề quản lý, kiểm kê, thống kê, đánh giá, bảo tồn, phát huy di sản, kiến trúc văn hóa gắn với cộng đồng, quan tâm đến các vấn đề về dân tộc, tôn giáo...

Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao gửi lời cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp thiết thực mang tính lý luận và thực tiễn của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM tổng hợp ý kiến để hoàn thiện bộ tiêu chí và giải pháp Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”.

Một số hình ảnh của Tọa đàm:

Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại Tọa đàm

TS. Lê Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM  báo cáo tham luận tại Tọa đàm

TS. Trương Hoàng Trương, Trưởng Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM  báo cáo tham luận tại Tọa đàm

PGS. TS. Nguyễn Minh Hòa, Giảng viên cao cấp Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM  phát biểu tại Tọa đàm

PGS. TS. Huỳnh Quốc Thắng, Giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM  phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại Tọa đàm

TS. Phú Văn Hẳn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại Tọa đàm

TS. Huỳnh Văn Sinh, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Tọa đàm

Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố phát biểu tại Tọa đàm

Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc phát biểu tại Tọa đàm

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Tọa đàm

Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phát biểu tại Tọa đàm

Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phát biểu tại Tọa đàm

Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè phát biểu tại Tọa đàm

Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu tại Tọa đàm

Bảo Ngọc
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6522763