Các đơn vị trực thuộc Sở

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

26/10/2023 07:39

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những thư viện lâu đời nhất của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

- Giám đốc: Ông Lê Ngọc Hân

- Địa chỉ: 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 84 (028) 3 8 225 055

- Fax: (84) 028 - 38 299 318

- Email:  thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn

- Website: http://www.thuvientphcm.gov.vn; và http://www.gslhcm.org.vn

- Tên giao dịch quốc tế: GENERAL SCIENCES LIBRARY OF HOCHIMINH CITY.

- Tên viết tắt: GSLHCMC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng

Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại Thành phố và nói về Thành phố, các tài liệu trong nước và ngoài nước phù hợp với đặc điểm yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Nhiệm vụ:

  • Thu thập và tàng trữ các tài liệu xuất bản tại địa phương, trong và ngoài nước.
  • Tổ chức việc đọc, khai thác sách, báo và cung cấp thông tin theo yêu cầu bạn đọc.
  • Hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện quận, huyện, trường học, cơ quan trong và ngoài Thành phố.

Quá trình hình thành và phát triển:

  • Tiền thân là thư viện của các Đô đốc - Thống đốc, được thành lập năm 1868.
  • Năm 1882, Thư viện đổi tên thành Thư viện Tư liệu Chính phủ Nam Kỳ thuộc Pháp (Bibliothèque de Documentation du Gouvement de la Cochinchine Francaise) và trở thành thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam.
  • Thư viện trước kia là xưởng đúc tiền, sau đó là Khám lớn Sài Gòn được đầu tư xây dựng từ năm 1886 đến năm 1890 khám được hình thành và đi vào hoạt động. Đến năm 1953 thì bị phá bỏ, sau đó ngay trên nền khám cũ được xây dựng trường Đại học Văn Khoa (1948-1967) rồi Thư viện Quốc Gia. Toà nhà được khởi công xây dựng vào năm 1968 và hoàn thành vào năm 1972 mang tên Thư viện Quốc gia của Chính quyền Nam Việt Nam.

Sau năm 1975, Thư viện mang tên Thư viện Quốc gia 2 theo Quyết định ngày 01 tháng 11 năm 1976 của Bộ Văn hóa. Đến năm 1978, Thư viện đổi tên thành Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 14 tháng 4 năm 1978 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686671