Mỹ thuật – Nhiếp ảnh - Quảng cáo

Thủ tướng phân công quản lý nhà nước về quảng cáo

29/10/2007 03:52

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về quảng cáo. Bộ có nhiệm vụ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép đặt Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài, giấy phép thực hiện quảng cáo trên các phương tiện khác, trừ báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm…

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm vụ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo; hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo và thanh kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức cá nhân hoạt động quảng cáo trên báo chí, gồm: Báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư liên tịch quy định về thủ tục cấp phép quảng cáo, về phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686814