Thông báo

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

17/05/2023 04:32

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố; trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030;

Sở Văn hóa và Thể thao công khai dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng cáo đóng góp ý kiến.

Ý kiến góp ý gửi về Sở Văn hóa hóa và Thể thao tại địa chỉ 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1 - Sở Văn hóa và Thể thao hoặc gửi qua hộp thư điện tử htlinh.svhtt@tphcm.gov.vn (thông tin liên hệ qua số điện thoại: 097.440.6780) trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Sau thời gian nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. Các đơn vị không có văn bản góp ý xem như đồng ý với nội dung dự thảo.

(Đính kèm file dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030: Tải tại đây).

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686578