Thông báo

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (02/3/1963 - 02/3/2023)

09/02/2023 10:37

Nhằm tuyển chọn được các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt để sử dụng làm triển lãm, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (02/3/1963 - 02/3/2023). Khẳng định tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Sự nỗ lực, quyết tâm của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong tỉnh làm theo lời căn dặn của Người; quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 01/02/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (02/3/1963 - 02/3/2023) ban hành Thể lệ cuộc thi với một số nội dung như sau:

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đối tượng tham gia dự thi

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

2. Yêu cầu tác phẩm dự thi

- Kích thước tác phẩm: 54cm x 79cm.

- Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia dự thi.

- Phía sau tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để tiện liên hệ.

* Nội dung:

- Tuyên truyền những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc. Tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 - Tuyên truyền về quá trình xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc 60 năm qua lời căn dặn của Người Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Nêu bật truyền thống cách mạng của tỉnh và những thành tựu kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong những năm qua, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Quảng bá về vùng đất - con người Vĩnh Phúc: một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mang đậm bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

- Thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thi đua lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thi đua trên mọi lĩnh vực để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã đề ra.

3. Thời hạn, nơi nhận và tổng kết trao giải thưởng

3.1. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: 15/03/2023. (Các tác giả ở xa căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi).

3.2. Nơi nhận tác phẩm dự thi:

- Phòng Tuyên truyền cổ động - Triển lãm, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc (Đường Phan Trọng Tuệ, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

- Điện thoại liên hệ: 0912.716.940 (Đ/c Nguyễn Chí Tình, Trưởng phòng TTCĐ-TL Trung tâm Văn hóa tỉnh).

3.3. Lễ tổng kết, trao giải thưởng: Dự kiến tháng 02 - tháng 3/2023 (Thời gian cụ thể BTC sẽ thông báo sau).

4. Cơ cấu giải thưởng

BTC thành lập Hội đồng giám khảo tổ chức chấm thi, trao giải cho các tác giả đạt giải và tiền thưởng kèm theo:

+ 01 giải nhất trị giá: 10.000.000 (Mười triệu đồng).

+ 02 giải nhì: mỗi giải 7.000.000 (Bảy triệu đồng).

+ 03 giải ba: mỗi giải 5.000.000 (Năm triệu đồng).

+ 05 giải khuyến khích: mỗi giải 2.000.000 (Hai triệu đồng).

5. Ban Giám khảo:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các họa sĩ chuyên ngành đồ họa - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686568