Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Quận Tân Phú triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

02/03/2021 08:11

Chiều ngày 26/02/2021, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Tân Phú đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Tân Phú, thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận cùng các ông bà là thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 11 phường.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất 07 hệ thống chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó có các nội dung như: 100% hộ gia đình trên địa bàn quận đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 96,7% hộ đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 68/68 khu phố được công nhận “khu phố văn hóa”, 10/11 phường được công nhận đạt chuẩn “Phường văn minh, đô thị”; tiếp tục duy trì, nâng chất các mô hính văn hóa hiện có của khu phố, có 85% mô hính văn hóa được công nhận; đăng ký xây dựng mới mô hình văn hóa ít nhất 16% trên tổng số khu phố thuộc quận, phường; 07/07 tuyến đường đạt chuẩn “Văn minh – Mỹ quan đô thị” cấp quận…

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua các giải pháp và được các thành viên thống nhất cao, quyết tâm thực hiện nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Các giải pháp đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, tiết kiệm và phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Mai Trinh - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể quận tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra, chú ý khắc phục các vấn đề còn hạn chế, phát huy các mặt đã đạt được nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong năm 2021.

Bà Trịnh Thị Mai Trinh  - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Tân Phú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647416