Thông tin chỉ đạo điều hành

Kết luận thanh tra về việc chầp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao đối với các cơ sở kinh doanh thể thao Bowling

03/06/2024 04:29

Kết luận thanh tra về việc chầp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao đối với các cơ sở kinh doanh thể thao Bowling.

Nội dung cụ thể. Tải tại đây:

Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686652