Văn hóa

Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện

15/09/2022 05:01

Nhằm tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện đến các cán bộ quản lý, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thư viện tại các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và các cơ sở giáo dục. Qua đó, tăng cường việc thực thi các quy định của Nhà nước mới được ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật Thư viện;

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện với thành phần tham dự là lãnh đạo, công chức, viên chức phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức được phân công phụ trách công tác thư viện; viên chức, nhân viên phụ trách thư viện các cơ sở giáo dục tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện với tổng số 200 đại biểu tham dự tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã kịp thời thông tin giải đáp, trao đổi hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện; các văn bản triển khai thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thư viện.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Ông Trần Thanh Vương – Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao và Ông Vĩnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Thư viên Khoa học Tổng hợp Thành phố trao đổi, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu tham gia, thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Bảo Ngọc
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686858