Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021

10/11/2021 09:43

Thực hiện Kế hoạch số 676/KH-SVHTT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021;

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2025; Hướng dẫn số 3425/HD-SVHTT ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về hướng dẫn triển khai thực hiện và quy trình xét tặng, công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2020-2025;

Ngày 04, 05 tháng 11 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 4 và huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 với thành phần tham dự là Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận, huyện, phường, xã; trưởng các ấp, khu phố với tổng số 60 đại biểu tham dự tại Quận 4; 200 đại biểu tham dự tại huyện Bình Chánh (tập huấn trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện và 16 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn).

Tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao đã kịp thời thông tin giải đáp, trao đổi hướng dẫn nội dung thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong thời gian sắp tới.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Đồng chí Trần Thanh Vương - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao trao đổi, giải đáp các ý kiến tại Hội nghị (Quận 4)

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh -  Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tại Hội nghị (Huyện Bình Chánh)

Bảo Ngọc
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686886