HĐ Đảng - Đoàn thể

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

22/01/2024 11:34

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

    Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Lãnh đạo Sở; Ban Chấp hành Công đoàn Sở và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở. Tại Hội nghị, các đồng chí đã nghiêm túc lắng nghe quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề năm 2024; đồng thời tiếp thu các nội dung về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ  Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở, tham dự và điều hành tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Nam Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở, cùng tham dự và điều hành tại Hội nghị.

Đoàn Thị Thúy, Ảnh: Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686741