Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Giới thiệu video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình

29/04/2022 04:57

Theo Điều 01 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, công tác phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của cá nhân, gia đình toàn xã hội. Nhiều năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức các suất tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến nhiều đối tượng (đội ngũ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh; nam, nữ trước khi kết hôn; lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng…) với số lượng người được tuyên truyền rất lớn, hiệu quả cao và sức lan tỏa rộng, người được tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng, đồng thời có sự tương tác với người được tuyên truyền, mang lại hiệu quả cao.

Sở Văn hóa và Thể thao giới thiệu 02 video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; 312 phường, xã, thị trấn tham khảo, phổ biến, sử dụng tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động kinh tế - xã hội của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bước góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị tải video tại đường link: Hãy là ngọn nếnHãy cho con.

Lê Thị Hậu
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6690318