Văn hóa

DANH SÁCH các công trình, địa điểm đã được quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (tính đến hết tháng 10 năm 2022)

07/11/2022 03:39

185 di tích đã quyết định xếp hạng:

- 02 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử);

- 58 di tích quốc gia (02 - khảo cổ học, 32 - kiến trúc nghệ thuật, 24 - lịch sử);

- 125 di tích cấp thành phố (75 - kiến trúc nghệ thuật, 50 - lịch sử).

STT Tên di tích Địa chỉ, điện thoại/fax, e-mail Quyết định xếp hạng Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý
1.  DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT: 02
1.          Di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Số 135  đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1 Số 1272/QĐ-TTg 12/08/2009 (Quyết định đặc cách: Quyết định số 77A/VHQĐ  25/6/1976). Cục Hành chính quản trị II - Văn phòng Chính phủ
2.          Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi  Xã Phú Mỹ Hưng, Xã Phạm Văn Cội, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi Số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015 Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi 
2.  DI TÍCH QUỐC GIA: 56
2.1 DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC: 02
HUYỆN CẦN GIỜ
3.           Giồng Cá Vồ Xã Long Hòa   Số 2000/QĐ – BVHTT  13/4/2000 UBND huyện, Trung tâm Văn hoá huyện Cần Giờ 
QUẬN 8
4.          Lò gốm cổ Hưng Lợi Phường 16   Số 722/QĐ– BVHTT  25/4/1998 UBND phường 16, Phòng VH&TT quận 8
2.2 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 30
QUẬN 1
5.          Điện Ngọc Hoàng Số 73  đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao   Số 2754/QĐ – BT  15/10/1994 Đại đức Thích Minh Thông
6.         Miếu Thiên Hậu (Quảng Triệu hội quán) Số 122  đường Bến Chương Dương, Phường Nguyễn Thái Bình   Số 722 /QĐ – BVHTT  25/4/1998  Ban Quản trị
7.         Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Số 131 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé Số 1208/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2012 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
8.         Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh Số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé Số 1207/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2012 Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
9.         Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh  Số 65 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé Số 1206/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2012 Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
10.      Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh Số 07 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé Số 1209/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2012 Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố
11.      Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phường Bến Nghé Số 3244/QĐ-BVHTTDL ngày 04/11/2020 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
QUẬN 10
12.      Đình Chí Hoà Số 475  đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13   Số 1460 – QĐ/VH  28/6/1996 Ban Quản lý di tích đình Chí Hòa (Thành lập theo quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 21/1/2011 của UBND quận 10).
QUẬN 11
13.       Chùa Giác Viên Số 161/35/20  đường Lạc Long Quân, Phường 2  Số 43 – VH/QĐ 07/01/1993 Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự (theo Quyết định 926/QĐ-UBND-NV ngày 21/9/2012 của UBND Quận 11).
14.       Chùa Phụng Sơn Số 1408  đường Ba Tháng Hai,  Phường 3   Số 1288 – VH/QĐ  16/11/1988 Ban Quản lý di tích chùa Giác Viên và Phụng Sơn tự
QUẬN 5
15.      Đình Minh Hương Gia Thạnh Số 380 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11   Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993  Ban Quản trị
16.      Hội quán Hà Chương  Số 802  đường Nguyễn Trãi,  Phường 14   Số 52/2001/QĐ-BVHTT 28/12/2001  Ban Quản trị
17.      Hội quán Nghĩa An (Miếu Quan Đế hay Chùa Ông ) Số 76  đường Nguyễn Trãi, Phường 11   Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993  Ban Quản trị
18.      Hội quán Nghĩa Nhuận Số 27  đường Phan Văn Khoẻ, Phường 13   Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993  Ban Quản trị
19.      Hội quán Ôn Lăng Số 12  đường Lão Tử, Phường 11   Số 39/2002/QĐ-BVHTT 30/12/2002  Ban Quản trị
20.      Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà) Số 710  đường Nguyễn Trãi, Phường 11  Số 43 – VH/QĐ  7/1/1993  Ban Quản trị
21.      Miếu Nhị Phủ (Chùa Ông Bổn) Số 264  đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 16   Số 722 /QĐ – BVHTT 25/4/1998  Ban Quản trị
22.      Nhà thờ tổ thợ bạc (hội quán Lệ Châu) Số 586  đường Trần Hưng Đạo, Phường 14  Số 1811/1998/QĐ – BVHTT 31/8/1998  Ban Quản trị
23.      Hội quán Quỳnh Phủ  Số 276 đường Trần Hưng Đạo, Phường 14  Số 52/2001/QĐ-BVHTT 28/12/2001  Ban Quản trị
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
24.       Chùa Hội Sơn Số 1A1  đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình   Số 43–VH/QĐ 7/1/1993 Thượng tọa Thích Thiện Hảo
25.       Chùa Phước Tường Số 13/32  đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A   Số 43–VH/QĐ 7/1/1993 Đại đức Thích Nhật Ấn
26.      Đình Trường Thọ Tổ 5  Phường Trường Thọ   Số 39/2002/QĐ-BVHTT 30/12/2002  Ban Quý tế
27.      Đình Xuân Hiệp Phường Linh Xuân   Số 101/2004/QĐ-BVHTT 15/12/2004  Ban Quý tế
28.      Đình Thần Linh Đông Phường Linh Chiểu Số 3245/QĐ-BVHTTDL 04/11/2020 Ban Quý tế
QUẬN BÌNH THẠNH
29.       Đình Bình Hòa Số 15/77  đường Chu Văn An, Phường 13   Số 43 – VH/QĐ 7/1/1993 Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND Quận Bình Thạnh).
30.       Lăng Lê Văn Duyệt Số 1  đường Vũ Tùng, Phường 13  Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988  Ban quản lý di tích  Lăng Lê Văn Duyệt (thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 của UBND  quận Bình Thạnh) 
QUẬN GÒ VẤP
31.      Chùa sắc tứ Trường Thọ Số 53/524 đường Phan Văn Trị, Phường 7   Số 06/2000/QĐ–BVHTT 13/4/2000  Hòa thượng Thích Tâm Giác
32.       Đình Thông Tây Hội Số 107/1 đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 11   Số 2009/1998/QĐ–BVHTT 26/9/1998  Ban Quí tế
QUẬN PHÚ NHUẬN
33.      Đình Phú Nhuận Số 18  đường Mai Văn Ngọc, Phường 10   Số 3744 – QĐ/VHTT 29/1/1997  Ban Quí tế
34.      Lăng Trương Tấn Bửu Số 41 đường Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8   Số 101/2004/QĐ-BVHTT 15/12/2004  Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của UBND Quận Phú Nhuận).
35.      Lăng Võ Di Nguy Số 19  Cô Giang, Phường 2   Số 43 – VH/QĐ 7/1/1993  Ban Quí tế
QUẬN TÂN BÌNH
36.       Chùa Giác Lâm Số 118  đường Lạc Long Quân, Phường 10   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988 Đại đức Thích Từ Tánh
2.3 DI TÍCH LỊCH SỬ: 24
HUYỆN CẦN GIỜ
37.       Căn cứ Rừng Sác  Xã Long Hòa   Số 101/2004/QĐ-BVHTT 15/12/2004  Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (nhận bàn giao quản lý từ Công ty Du lịch Sinh thái Cần Giờ, từ tháng 12/2012).
HUYỆN HÓC MÔN
38.       Dinh Quận Hóc Môn  Số 1đường Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn   Số 2015 – QĐ/BT 16/11/1993 Trung tâm Văn hoá huyện Hóc Môn
39.       Ngã Ba Giồng Xã Xuân Thới Thượng   Số 39/2002/QĐ-BVHTT 30/12/2002 Ban Quản lý khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (trực thuộc UBND huyện Hóc Môn), thành lập theo QĐ của UBND TP. Hồ Chí Minh.
QUẬN 1
40.      Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (nay đổi là: - Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son, gồm Ụ tàu nhò và Triền nề, địa chỉ tại Phường Bến Nghé, Quận 1 Phường Bến Nghé  Quyết định xếp hạng số 1269/QĐ-BVHTTDL ngày 30/3/2016 (thay Quyết định số 1034 – VHQĐ  ngày 12/8/1993) Tổng Công ty Ba Son
41.      Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng năm 1929 Phòng 1 lầu 2 số 1 đường Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành   Số 1288 - VHQĐ 16/11/1988  Sở hữu tư nhân 
42.      Nơi thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội Phòng 5 số 88  đường Lê Lợi, Phường Bến Thành   Số 1288 - VHQĐ 16/11/1988  Sở hữu tư nhân 
43.      Tòa đại sứ quán Mỹ 04 Lê Duẩn  Phường Bến Nghé   Số 77A/VHQĐ 25/6/1976 Nay là Tổng Lãnh sự quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh
44.      Trụ sở báo Dân Chúng Số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình   Số 1288 – VHQĐ 16/11/1988 Sở hữu tư nhân 
QUẬN 10
45.       Cơ sở in ấn của Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn Số 122/351 đường Ngô Gia Tự, Phường 9   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988  Trung tâm Văn hoá quận 10
46.      Hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ Số 183/4 đường Ba Tháng Hai, Phường 11   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988 Gia đình ông Đỗ Mạnh Hồng
QUẬN 3
47.      Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ  Số 51/10/14 đường Cao Thắn, Phường 3   Số 1288 - VH/QD 16/11/1988 Ủy ban nhân dân quận 3 (được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý  theo văn bản số 2037/UBND-VX ngày 11/5/2009 của UBND Thành phố)
48.      Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh dinh Độc Lập Số 287/70  đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988 Trung tâm Văn hóa Quận 3
49.      Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968 Số 7 đường Lý Chính Thắng, Phường 7   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988 Gia đình ông Ngô Toại
QUẬN 5
50.       Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú hy sinh Số 190  đường Bến Hàm Tử, Phường 1   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988  Trung tâm Văn hoá Quận 5
51.       Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước Số 5 đường Châu Văn Liêm, Phường 14   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988  Trung tâm Văn hoá Quận 5
QUẬN 6
52.       Hầm bí mật in tài liệu Ban Tuyên huấn Hoa vận thời kỳ chống Mỹ cứu nước Số 341/10 đường Gia Phú, Phường 1   Số 2009/1998/QĐ – BVHTT 26/9/1998 Ban Dân tộc Thành phố
QUẬN 8
53.       Đình Bình Đông Cù lao Bà Tàng, Phường 7   Số 2890 – VH/QĐ 27/9/1997  Ban Quí tế
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
54.       Bót Dây Thép  Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A  Số 57 – VH/QĐ 18/1/1993 Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9
55.       Đình Phong Phú Đường Đình Phong Phú, khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B   Số 57 – VH/QĐ 18/1/1993  Ban Quí tế
QUẬN GÒ VẤP
56.       Tịnh xá Ngọc Phương Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1   Số 2754/QĐ – BT 15/10/1994 Thích nữ Ngoạt Liên
QUẬN PHÚ NHUẬN
57.       Trụ sở Phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cạnh Phân ban Quốc tế giám sát và kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn (1955-1958) Số 87A  đường Trần Kế Xươn, Phường 7   Số 1288 – VH/QĐ 16/11/1988 Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi 
QUẬN TÂN BÌNH
58.       Mộ Phan Châu Trinh Số 9  đường Phan Thúc Duyện, Phường 4   Số 3211 – QĐ/BT 12/12/1994  Bà Lê Thị Sáu (Tư Sương)
59.      Trại Đa-vít Phường 12 Số 827/QĐ-BVHTTDL 09/3/2017 Quân khu 7
QUẬN TÂN PHÚ
60.       Địa đạo Phú Thọ Hòa  Đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa   Số 1460 – QĐ/VH 28/6/1996 Trung tâm Văn hoá Quận Tân Phú
3. DI TÍCH CẤP THÀNH PHỐ: 119
3.1 DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT: 71
HUYỆN BÌNH CHÁNH
61.       Đình Bình Trường Ấp 1, Xã Bình Chánh   Số 21/2005/QĐ-UB 1/2/2005  Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND Huyện Bình Chánh)
62.       Đình Phú Lạc Số E7/717 Ấp 5, Xã Phong Phú    Số 3267/QĐ-UBND 20/8/2007   Ban Quí tế 
63.      Nhà cổ dân dụng, Thành phố Hồ Chí Minh     Số 107A/4 Ấp 1, Xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh số 1520/QĐ-UBND 28/3/2014  
HUYỆN CỦ CHI
64.       Chùa Linh Sơn Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hòa Đông   4347/QĐ-UBND 13/10/2008  Ban Trị sự
65.       Đình Xóm Huế Xã Tân An Hội   Quyết định số 5511/QĐ-UBND 30/11/2006  Ban Quí tế 
HUYỆN CẦN GIỜ
66.      Đình Cần Thạnh Đường Lê Văn Thương, Thị trấn Cần Thạnh   Số 4837/QĐ-UBND 27/10/2006  Ban Quí tế
67.      Lăng Ông Thủy Tướng Khu phố Hưng Thạnh, Thị trấn Cần Thạnh  Số 4966/QĐ-UBND 27/09/2012 Hội Vạn Lạch
HUYỆN HÓC MÔN
68.       Đình Tân Thới Nhì Số 2 đường Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn   Số 23/2005/QĐ-UB 1/2/2005 Ban Quí tế 
69.       Đình Tân Thới Tứ Ấp Tân Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn   Số 326/2003/QĐ-UB 31/12/2003  Ban Quí tế
70.      Đình Tân Thới Nhứt  Đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm Số 4257/QĐ-UBND 19/11/2020  Trụ trì
71.      Chùa Từ Quang Khu phố 2, thị trấn Hóc Môn Số 1521/QĐ-UBND 28/3/2014  
HUYỆN NHÀ BÈ
72.      Đình Phú Xuân Đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 16, Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè Số 2232/QĐ-UBND 02/5/2012 Ban Hội hương đình Phú Xuân
QUẬN 1
73.       Đình Nam Chơn Số 29 đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1  Số 4841/QĐ-UBND 27/10/2006  Ban Quản trị 
74.       Đình Nhơn Hòa Số 27-29 đường Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1  4346/QĐ-UBND 13/10/2008  Ban Quí tế 
75.      Khách sạn  Continental Số 132 - 134 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1 2210/QĐ-UBND 28/04/2012 Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist)
76.      Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Số 97 - 97A đường Phó Đức Chính và số 54 đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 2212/QĐ-UBND 28/04/2012 Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
77.      Cầu Mống  Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 Số 1518/QĐ-UBND 28/3/2014 Khu Quản lý giao thông đô thị số 1
78.      Mộ cổ họ Lâm Số 55C đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành Số 1760/QĐ-UBND 10/4/2014  
79.      Đền thờ Hùng Vương Số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1 Số 3083/QĐ-UBND 25/6/2015 Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh
80.      Bệnh viện Nhi đồng 2 Số 14 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1 Số 2438/QĐ-UBND 16/5/2016 Bệnh viện Nhi đồng 2
81.      Trường THCS Võ Trường Toản Số 11 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1 Số 5464/QĐ-UBND 30/12/2019 Hiệu trưởng
82.      Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Số 53 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1 Số 5463/QĐ-UBND 30/12/2019 Hiệu trưởng
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
83.      Nhà thờ Thủ Thiêm Số 58 Khu phố 1, phường Thủ Thiêm, Quận 2 Số 5386/QĐ-UBND 24/12/2019  
84.      Tu viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Số 76 Khu phố 1, phường Thủ Thiêm, Quận 2 Số 5387/QĐ-UBND 24/12/2019  
85.    Đình Tăng Phú Số 236  Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A  Số 4840/QĐ-UBND 27/10/2006 Ban Quí tế 
86.   Chùa Bửu Sơn Số 341 đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ Số 2209/QĐ-UBND 28/04/2012  
87.   Mộ ông Nghị viên địa hạt Đặng Tân Xuân (trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II) Số 99 đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9 Số 3134/QĐ-UBND 26/6/2015  
88.   Chùa Thiên Phước Số 37/217 Khu phố 8, Phường Trường Thọ   Số 24/2005/QĐ-UB 1/2/2005  Ban Trị sự
89.   Đình Thần Linh Tây  Khu phố 2, Phường Linh Tây   Số 328/2003/QĐ-UB 31/12/2003 Ban Quí tế
90.   Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh Số 10 đường số 10, Khu phố 4, Phường Linh Chiểu   Số 3266/QĐ-UBND 27/7/2007  UBND phường Linh Chiểu 
91.   Đình Bình Thọ Đường số 2, Khu phố 7, Phường Trường Thọ Số 3036/QĐ-UBND 20/6/2009  Ban Quí tế
92.   Chùa Sùng Đức Số 50 đường số 3, Khu phố, Phường Trường Thọ Số 3040/QĐ-UBND 20/6/2009 Ban Trị sự
QUẬN 3
93.       Đình Xuân Hòa Số 129  đường Lý Chính Thắng, Phường 7   Số 137/2003/QĐ-UB 5/8/2003 Ban Quí tế
94.       Miếu Thánh Mẫu 284  Nguyễn thị Minh Khai Phường 5   Số 4836/QĐ-UBND 27/10/2006 Ban Quản trị 
95.       Đình Phú Thạnh 199 Cách Mạng Tháng Tám  Phường 4   1768/QĐ-UBND 27/04/2009 Ban Quí tế  
96.      Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 275 đường Điện Biên Phủ, phường 7 2211/QĐ-UBND 28/04/2012 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
97.      Thủy Đài số 01 Công trường Quốc tế, Phường 6 Số 1519/QĐ-UBND  
98.      Viện Pasteur  Số 167 đường Pasteur, Phường 8, Quận 3 Số 3087/QĐ-UBND 25/5/2015  
99.      Trường THPT Marie Curie  Số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3 Số 3088/QĐ-UBND 25/5/2015  
100.      Trường Trung học Lê Quý Đôn (Trường THCS – Trường THPT)  Số 110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 Số 2439/QĐ-UBND 16/5/2016 Trường THPT Lê Quý Đôn
QUẬN 4
101.       Đình Khánh Hội Số 71-73 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13  Số 4842/QĐ-UBND 27/10/2006  Ban Quí tế
102.       Đình Vĩnh Hội Số 240 đường Bến Vân Đồn, Phường 5  Số 118/2005/QĐ-UBND 12/7/2005 Ban Quí tế 
103.      Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  Số 1 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12 Số 2671/QĐ-UBND 31/5/2011 Bảo tàng Hồ Chí minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 
104.      Nhà cổ đô thị  Số 236 đường Bến Vân Đồn, Phường 5  Số 3949/QĐ-UBND 18/8/2011 Trung tâm Văn hóa Quận 4
QUẬN 5
105.      Hội quán Tam Sơn  Số 118 đường Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5 Số 3084/QĐ-UBND 25/5/2015  
106.      Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5 Số 3089/QĐ-UBND 25/5/2015  
107.      Trường THCS Hồng Bàng Số 132 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5 Số 3090/QĐ-UBND 25/5/2015  
108.   Đình Tân Kiểng Số 718 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2   Số 4838/QĐ-UBND 27/10/2006 Ban Quí tế
109.   Hội quán Phước An Số 184 đường Hồng Bàng, Phường 12   Số1767/QĐ-UBND 27/04/2009 Ban Quí tế
110.   Từ đường họ Lý Số 292 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14  Số 1769/QĐ-UBND 27/04/2009 Bà Nguyễn Thị Thủy
111.   Từ đường Phước Kiến Số 314 đường Nguyễn Trãi, Phường 8 Số 3037/QĐ-UBND 20/6/2009 Bệnh viện Nguyễn Trãi, Ban Quản trị hội quán Ôn Lăng, Ban Quản trị Hội quán Miếu Nhị Phủ.
QUẬN 6
112.   Đình Bình Tiên Số 122 đường Minh Phụng, phường 6 Số 3038/QĐ-UBND 20/6/2009 Ban Quí tế 
113.   Chùa Giác Hải Số 1017/3 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6 Số 3085/QĐ-UBND 25/5/2016  
114.   Chợ Bình Tây Số 57 đường Tháp Mười, Phường 2, Quận 6 Số 1539/QĐ-UBND 04/4/2017 Ban Quản lý chợ Bình Tây
QUẬN 7
115.   Đình Tân Quy Đông  Đường Lê Văn Lương, Khu phố 1, phường Tân Phong Số 3132/QĐ-UBND 25/6/2009 Ban Quí tế 
QUẬN 8
116.    Chùa Sắc tứ Huệ Lâm Số 154 đường Tùng Thiện Vương, Phường 11  Số 186/2005/QĐ-UBND 12/10/2005  Ban trị sự
117.    Đình Hưng Phú Số 617/19 Bến Ba Đình, Phường 9   Số 187/2005/QĐ-UBND 12/10/2005  Ban Quí tế 
118.    Đình Vĩnh Hội Số 46 đường Đinh Hòa, Phường 13  Số 4345/QĐ-UBND 13/10/2008 Ban Quí tế 
119.   Đình Phong Phú Số 46 đường Phong Phú, Phường 12  Số 1766/QĐ-UBND 27/04/2009 Ban Quí tế 
QUẬN BÌNH TÂN
120.   Đình Bình Trị Đông Đường Lê Đình Cẩn, phường Bình Trị Đông A Số 4258/QĐ-UBND 19/11/2020 Ban Quản lý
QUẬN BÌNH THẠNH
121.   Chùa Sắc tứ Tập Phước Số 233 đường Phan Văn Trị,   Phường 11   Số 188/2005/QĐ-UBND 12/10/2005 Hòa thượng Thích Thiện Bảo
122.    Chùa Văn Thánh Số 115/9 đường Ngô Tất Tố  Phường 22   Số 3262/QĐ-UBND 27/7/2007 Ban trị sự
123.    Đình Bình Quới Tây Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu phố 3, Phường 28   Số 3263/QĐ-UBND 27/7/2007 Ban Quí tế
124.   Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển Số 9/1 đường  Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14   Số 140/2003/QĐ-UB 5/8/2003  
QUẬN GÒ VẤP
125.    Đình An Nhơn Số 72/999  đường Lê Đức Thọ, Phường 17   Số 20/2005/QĐ-UB 1/2/2005 Ban Quản trị
126.    Hội quán Quần Tân Số 2 đường Lý Thường Kiệt, Phường 7   Số 5512/QĐ-UBND 30/11/2006 Ban Quản trị
127.   Chùa An Lạc  Số 73/16 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4  Số 1765/QĐ-UBND 27/04/2009 Ban trị sự
128.   Miếu Thất phủ Thiên Hậu Số 128 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4 3130/QĐ-UBND 25/6/2009 Ban Quản trị
129.   Miếu Nổi  Phường 5, Quận Gò Vấp Số 1761/QĐ-UBND 10/4/2014  
130.   Đình An Hội Đường Nguyễn Văn Khối, Phường 8 Số 4292/QĐ-UBND 23/11/2020 Ban Trị sự
131.   Miếu Sa Tân Đường Trần Bá Giao, Phường 5 Số 4268/QĐ-UBND 20/11/2020 Ban Trị sự
QUẬN PHÚ NHUẬN
132.    Chùa Phú Long Số 58 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 15  Số 3265/QĐ-UBND 27/7/2007 Ban trị sự
133.   Lăng Võ Tánh Số 19 đường Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận Số 5462/QĐ-UBND 30/12/2019 Ban Quản lý
QUẬN TÂN BÌNH
134.   Miếu Tân Kỳ, Miếu Ông Bổn Số 1A/13 Tổ 13 Khu phố 2, đường Trường Chinh, Phường 14 Số 3039/QĐ-UBND 20/6/2009 Ban Quí tế
QUẬN TÂN PHÚ
135.   Mộ ông Lý Tường Quang và bà Nguyễn Thị Lâu Đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà Số 3131/QĐ-UBND 25/6/2009 Ông Lý Thanh Liêm 
3.2 DI TÍCH LỊCH SỬ: 47
HUYỆN BÌNH CHÁNH
136.   Đình Tân Túc Ấp 2 Thị trấn Tân Túc   Số 325/2003/QĐ-UB 31/12/2003  Ban Quí tế
137.   Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968  Ấp 4  Xã Vĩnh Lộc A   Số 119/2005/QĐ-UBND 12/7/2005  Ban Quản lý (thành lập theo Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND Huyện Bình Chánh). 
138.   Láng Le - Bàu Cò Xã Tân Nhựt   Số 138/2003/QĐ-UB 5/8/2003 Ban Quản lý (hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 5547/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND Huyện Bình Chánh).
139.   Rạch Già Ấp 6  Xã Hưng Long   Số 4344/QĐ-UBND 13/10/2008 Tổ quản lý khu di tích xã Hưng Long (công nhận theo quyết định số 2117/QĐ-UB ngày 01/9/2004 của UBND huyện Bình Chánh)  
140.   Khu Tưởng niệm bộ đội An Điền và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hy sinh tại đồng bưng Láng Sấu Ấp 2, xã Vĩnh Lộc A Số 4255/QĐ-UBND 19/11/2020 Ban Quản lý
HUYỆN CẦN GIỜ
141.   Đình Dương Văn Hạnh Đường Đương Văn Hạnh, Tổ 37, Ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn Số 3129/QĐ-UBND 25/6/2009 Ban Quí tế
142.   Đình Bình Khánh và Mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo Ấp Bình An - Bình Phước, Xã Bình Khánh Số 2231/QĐ-UBND 02/5/2012 Ban Quản trị (thành lập theo Quyết định 795/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND huyện Cần Giờ)
HUYỆN CỦ CHI
143.    Đình Cây Sộp Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội   Số 5513/QĐ-UBND 30/11/2006  Ban Quí tế
144.   Đình Tân Thông Ấp Trung, Xã Tân Thông Hội  Số 5517/QĐ-UBND 20/10/2016 Ban Quí tế
HUYỆN HÓC MÔN
145.    Chùa Thiên Quang Số 53/3 Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh   Số 3268/QĐ-UBND 20/8/2007  Ban trị sự
146.    Đền thờ ông Phan Công Hớn  Ấp Tây Bắc Lân, Xã Bà Điểm   Số 327/2003/QĐ-UB 31/12/2003 Dòng tộc ông Phan Công Hớn
147.   Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940 Số 20 đường Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 3, Xã Xuân Thới Đông. Số 5167/QĐ-UBND 19/11/2010  
QUẬN 1
148.    Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố  Hồ Chí Minh Số 14  đường Cách Mạng Tháng Tám,  Phường Bến Thành   Số 139/2003/QĐ-UB 5/8/2003 Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh 
149.   Quán Nhan Hương   Số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé số 1515/QĐ-UBND 28/3/2014  
150.   Cột cờ Thủ Ngữ Phường Nguyễn Thái Bình Số 2440/QĐ-UBND 16/5/2016  
QUẬN 10
151.    Chùa Ấn Quang Số 243  đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9   Số 120/2005/QĐ-UBND 12/7/2005 Ban Trị sự Thành hội Phật giáo
152.   Chùa Từ Nghiêm Số 415-417 đường Bà Hạt, Phường 4 Số 3128/QĐ-UBND 25/6/2009  
QUẬN 12
153.    Chùa Khánh An - Cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp  Số 1055/3D Quốc lộ 1A Khu phố 3, Phường An Phú Đông   Số 3269/QĐ-UBND 27/7/2007  Ban Trị sự
154.    Chùa Tường Quang - Trụ sở Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Gia Định, cơ sở của Tỉnh ủy Gia Định, Chi bộ xã An Phú Đông  Số 518/5C đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông   Số 3271/QĐ-UBND 27/7/2007  Ban Trị sự
155.    Đình Hanh Phú - Kho lương thực của Ban Tiếp tế tỉnh Gia Định ở Căn cứ An Phú Đông  Đường Vườn Lài, Khu phố 2,  Phường An Phú Đông   Số 3270/QĐ-UBND 27/7/2007  Ban Quí tế 
156.    Miếu Cây Quéo  Tổ 33, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây   Số 5514/QĐ-UBND 30/11/2006  Ban Quí tế 
157.   Đền thờ Nguyễn Ánh Thủ  Tổ 60 Khu phố 5, Phường Tân thới Nhất  Số 3948/QĐ-UBND 18/8/2011 Ông Lê Phùng Thuận 
158.   Đình Tân Hội  Khu phố 3, Phường Tân Hưng Thuận Số 1517/QĐ-UBND  
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
159.   Căn cứ vùng bưng 6 xã Khu Đồng Miếu, Khu phố 3, Phường An Phú   Số 4302/QĐ-UBND 10/10/2008  
160.    Đình An Phú Khu phố 3, Phường An Phú   Số 5515/QĐ-UBND 30/11/2006  Ban Quí tế
161.    Căn cứ vùng bưng 6 xã  Phường Tăng Nhơn Phú B và  Phường Phú Hữu   Số 4303/QĐ-UBND 13/10/2008  
162.    Chùa Bửu Thạnh Số 50D đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường   Số 5513/QĐ-UBND 30/11/2006  Ban Trị sự
163.   Đình Thái Bình Khu phố Thái Bình 1, phường Long Bình Số 4256/QĐ-UBND 19/11/2020 Ban Quý tế
164.   Chùa Châu Hưng  Số 37 đường Cây Keo, Khu phố 1, Phường Tam Phú Số 3946/QĐ-UBND 18/8/2011 Hòa thượng Thích Tắc Lãnh 
QUẬN 3
165.    Chùa Xá Lợi Số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7   Số 116/2005/QĐ-UBND 12/7/2005  Ban trị sự
QUẬN 5
166.   Chùa Thiên Tôn Số 117/3/2 đường An Bình, Phường 6 Số 696/QĐ-UBND 17/02/2011  Ban trị sự
QUẬN 6
167.    Cơ sở bí mật của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định Số 91 đường Phạm Văn Chí, Phường 1  Số 4377/QĐ-UBND 15/10/2008 Ban Dân tộc Thành phố
168.   Mộ và đền thờ ông Phạm Văn Chí Số 703 đường Phạm Văn Chí, Phường 7 Số 4301/QĐ-UBND 13/10/2008 Ban Quí tế đình Bình Hoà
QUẬN 7
169.   Gò Ô Môi  Khu phố 1, Phường Phú Thuận   Số 4839/QĐ-UBND 27/10/2006 UBND quận 7
170.   Chùa Long Hoa Số 1250/41 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ Số 1761/QĐ-UBND 10/4/2014 Hòa thượng Thích Viên Giác – Trụ trì
QUẬN 8
171.   Chùa Thiên Phước Số 1581 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6 Số 1763/QĐ-UBND 27/4/2009 Ban trị sự
172.   Chùa Pháp Quang - cơ sở cách mạng của liên quận 7-8 trong giai đoạn 1963-1975  Số 71 đường Liên tỉnh số 5, Phường 5  Số 1764/QĐ-UBND 27/4/2009 Ban Trị sự
QUẬN BÌNH THẠNH
173.    Đình Cầu Sơn Số 218/1  đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26   Số 117/2005/QĐ-UBND 12/7/2005  Ban Quản lý di tích
QUẬN BÌNH TÂN
174.    Chùa Long Thạnh Số 1756 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo   Số 185/2005/QĐ-UBND 12/10/2005 Thượng tọa Thích Nhựt Ấn
175.   Đình Tân Khai Khu phố 6, đường Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông Số 2230/QĐ-UBND 02/5/2012 Ban Quí tế
QUẬN GÒ VẤP
176.   Đình Hanh Thông Số 125 đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 7 Số 1516/QĐ-UBND 28/3/2014  
QUẬN PHÚ NHUẬN
177.    Chùa Từ Vân Số 62 đường Phan Xích Long, Phường 1   Số 3264/QĐ-UBND 27/7/2007  Ni sư Thích nữ Như Nhàn 
178.   Chùa Quán Thế Âm Số 90 đường Thích Quảng Đức, Phường 5 Số 3086/QĐ-UBND 25/5/2015  
179.   Chùa Pháp Hoa      
QUẬN TÂN BÌNH
180.    Kho bom Phú Thọ  Công viên Tân Phước, đường Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9   Số 22/2005/QĐ-UB 01/02/2005       Ban QL Công viên Tân Phước - Công ty Công ích & Dịch vụ đô thị Tân Bình
QUẬN TÂN PHÚ
181.   Mộ ông Nguyễn Quý Anh và bà Lý Thu Liên Khu phố 1 đường Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa Số 697/QĐ-UBND 17/02/2011 Bà Nguyễn Thị Bích Lan (trú tại số 59/7A Phạm Viết Chánh , P Nguyễn Cư Trinh , Q 1 – ĐT: 0909372266) 
182.   Đình Phú Thạnh  Số 111 đường Trần Quang Cơ, Khu phố 5, Phường Phú Thạnh  Số 3947/QĐ-UBND 18/8/2011 Ban Quản trị 
183.   Đình Tân Hòa Tây Số 17/14 đường Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hòa Số 2719/QĐ-UBND 28/5/2013 Ban Quí tế 
184.   Đình Hòa Thạnh Số 396 đường Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh Số 2720/QĐ-UBND 28/5/2013 Ban Quí tế
185.   Đình Tân Sơn Nhì  Số 207 đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì Số 5516/QĐ-UBND 20/10/2016 Ban Quản trị 

Danh sách cụ thể: Tải tại đây.

Phòng Di sản văn hoá
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6690266