Các đơn vị trực thuộc Sở

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

02/08/2021 04:22

Bảo tàng Tôn Đức Thắng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 1988 của Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh, với tên gọi ban đầu là “Nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Trụ sở đặt tại số 5 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, chính thức được đổi tên thành Bảo tàng Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 894/QĐ ngày 13 tháng 8 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Thông tin đơn vị:

Địa chỉ: Số 05 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Trụ sở làm việc tạm thời: Số 92 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Điện thoại: (84) (028) 38-297542

Fax: (84) (028) 38-294651;

Email: baotangtonducthang@gmail.com

Website: baotangtonducthang.vn

Chức năng và nhiệm vụ:

Bảo tàng Tôn Đức Thắng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giới thiệu các tư liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tình cảm Nhân dân trong nước và quốc tế đối với Người nhằm phát huy các giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước theo gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng có các nhiệm vụ chủ yếu, như sau:

- Xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và tổ chức thực hiện khi được cấp trên phê duyệt.

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; phổ biến, xuất bản kết quả nghiên cứu khoa học; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học trong hoạt động của bảo tàng; xuất bản các ấn phẩm, các phim tài liệu phù hợp với nội dung hoạt động của Bảo tàng. 

- Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Bảo tàng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và tuyên truyền.

- Thực hiện công tác kiểm kê và các biện pháp bảo quản khoa học đối với các tài liệu, hiện vật của bảo tàng theo quy định pháp luật về kiểm kê hiện vật Bảo tàng. Thực hiện tốt việc quản lý, khai thác các tài liệu, hiện vật theo đúng quy định.

- Tổ chức trưng bày, tuyên truyền các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tình cảm của Nhân dân trong nước và quốc tế đối với Người, nhằm phát huy việc giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước theo gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Từng bước nâng cấp hệ thống trưng bày, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm lưu động trong nước và nước ngoài theo kế hoạch được cấp trên phê duyệt.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề có liên quan về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình giáo dục, hoạt động truyền thông và xã hội hóa hoạt động Bảo tàng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, để góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di tích liên quan đến Người.

- Tổ chức bảo vệ an toàn các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và tài sản được giao của Bảo tàng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đơn vị và khách đến tham quan.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo định kỳ, chuyên đề và các báo cáo đột xuất về hoạt động của Bảo tàng.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị, thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm, nâng bậc lương và các chính sách khác có liên quan.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Quá trình hình thành và phát triển:

- Bảo tàng Tôn Đức Thắng đặt trong ngôi nhà trước đây là tư dinh của Thủ tướng chế độ Việt Nam cộng hòa. Sau năm 1975, ngôi nhà được chính quyền cách mạng tiếp quản, sử dụng làm Nhà khách của Bộ Quốc phòng. Đến năm 1988,  nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngôi nhà được chỉnh trang, cải tạo thành  “Nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Vào năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 894/QĐ đổi tên thành “Bảo tàng Tôn Đức Thắng”. Bảo tàng có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu đến khách tham quan những tài liệu, hiện vật có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tình cảm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Người.

Hiện nay, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đang trong quá trình thi công xây dựng mới. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt tại Thông báo số 828/TB – VP ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, theo đó chấp thuận việc cung thỉnh, an vị phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Số 01 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2021. Trụ sở làm việc tạm thời của Bảo tàng Tôn Đức Thắng đặt tại Nhà trưng bày - Triển lãm của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (số 92 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hơn 30 năm hoạt động, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã thực sự trở thành một địa chỉ văn hóa cho Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Năm 2012, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng II. Đây là phần thưởng cao quý động viên đội ngũ viên chức, người lao động thuộc đơn vị phấn đấu hơn nữa trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686633