Các đơn vị trực thuộc Sở

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

09/11/2016 10:56

       Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ được chuyển từ Nhà truyền thống Phụ nữ theo Quyết định số 431/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1990 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 12 năm 2001, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 119/2001/QĐ-UB về chuyển Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin (nay là Sở Văn hóa và Thể thao). 

Thông tin liên hệ:

       - Địa chỉ: 202 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

       - Điện thoại: 08.39327130, Fax: 08.39327130

       - Website: baotangphunu.com

       - Email: bt.pnnb.svhtt@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

       - Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày những tư liệu hiện vật về vai trò của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Nam Bộ nói riêng; 

       - Nghiên cứu khoa học về vai trò của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Nam Bộ nói riêng trong lịch sử dựng nước và giữ nước trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội – quân sự… trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, những truyền thống tốt đẹp trong vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình; tổ chức phát huy giá trị di sản văn hóa về truyền thống phụ nữ…


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6686560