Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1705119

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam