Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 89802

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung và TTHC thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao