Thông tin khác

Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tiệc cưới, việc tang

23/02/2021 03:42

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 04 tháng 02 năm 2021, Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Công văn số 73/VHCS-NSVH về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tiệc cưới, việc tang. Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung như sau:

1. Đối với địa phương đang có dịch:

a) Việc cưới: Phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức các biện pháp phù hợp đề nghị, vận động người dân hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức cưới, thay thế bằng hình thức báo hỷ.

b) Việc tang, tảo mộ, mừng thọ:

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang (để người chết trong nhà không quá 12 giờ). Hạn chế tối đa người đến viếng, tham dự lễ tang bằng cách cử đại diện để tránh tập trung đông người; khuyến khích hình thức hỏa táng;

- Vận động các gia đình, dòng họ không tổ chức liên hoan, gặp mặt và các hình thức tập trung đông người khác;

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

2. Đối với địa phương chưa có dịch:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang theo quy định.

- Thực hiện các giải pháp vận động người dân hạn chế tổ chức liên hoan, gặp mặt, giao lưu, tất niên, mừng thọ và các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của ngành y tế.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2562478