Thông tin chỉ đạo điều hành

Về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/02/2021 09:01

     Thực hiện Thông báo số 67/TB-VP ngày 28 tháng 01 năm 2021 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; Giám đốc Sở đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện; Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các quận, huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 29 tháng 01 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 354/SVHTT-VP về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Nội dung Công văn cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2562272