Tin Hoạt động

Về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

08/07/2021 04:11

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm báo thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngày 08 tháng 7 năm 2021, Sở Văn hóa vả Thể thao ban hành Công văn số 2206/SVHTT-VP về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung Công văn số 2206/SVHTT-VP: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 3327032