Thông tin tuyên truyền

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

31/03/2020 03:48

     Thực hiện Công văn số 1152/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, phòng chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 1528/KH-SVHTT-QLTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở văn hóa và Thể thao về tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe, ngày 28 tháng 3 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 1743/SVHTT-QLTDTT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

     Nội dung Công văn cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2286271