Tin Hoạt động

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

25/05/2020 02:02

     Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua năm 2020” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

     Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND  ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phát động phong trào thi đua năm 2020;

     Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch số 790/KH-SVHTT-TCPC ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

     Nội dung Kế hoạch cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2480505