Thông tin chỉ đạo điều hành

Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

04/06/2020 04:48

     Thực hiện Luật Đấu giá tài sản và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung như sau:

     - Tên, địa chỉ của đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản: Sở Văn hóa và Thể thao.

     - Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đưa ra đấu giá: Tài sản đấu giá (gồm 28 mục tài sản): Lô hàng gồm 116 (một trăm mười sáu) ti vi các loại, 178 (một trăm bảy mươi tám) đầu đĩa các loại, 121 (một trăm hai mươi mốt) amply các loại, 226 (hai trăm hai mươi sáu) loa các loại, 208 (hai trăm lẻ tám) micro các loại, 94 (chín mươi bốn) remote các loại, 44 (bốn mươi bốn) đầu thu tín hiệu micro không dây, 08 (tám) thiết bị chỉnh nhạc các loại, 13 (mười ba) mixer các loại, 10 (mười) đầu DJ hiệu Pioneer, 04 (bốn) CPU, 03 (ba) màn hình vi tính, 01 (một) màn chiếu, 14 (mười bốn) máy chiếu các loại, 03 (ba) cục kết nối dây, 02 (hai) màn hình cảm ứng chỉnh nhạc, 01 (một) hộp truyền tín hiệu, 01 (một) bàn phím vi tính, 02 (hai) loptop, 01 (một) dây nguồn, 11 (mười một) hộp chương trình game bắn cá, 15 (mười lăm) ổ cứng, 08 (tám) đầu phát, 02 (hai) thiết bị kết nối ổ cứng với máy chiếu, 02 (hai) đầu thu camera, 04 (bốn) thiết bị chọn bài hát, 03 (ba) đầu lọc âm, tất cả đã qua sử dụng.

     - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 380.000.000 (Ba trăm tám mươi triệu) đồng.

     - Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm: có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp; các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

     - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức việc đấu giá là từ ngày 05 tháng 6 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao (Thanh tra Sở), số 164 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Trần Minh Cang
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1937424