Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 875/SVHTT-VP ngày 06/3/2017 về thực hiện thông tin tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

07/03/2017 11:05

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản số 875/SVHTT-VP ngày 06/3/2017 về thực hiện thông tin tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Kế hoạch số 910/KH-SVHTT-VP về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành văn hóa và thể thao năm 2017. Cụ thể như sau: 

    - Văn bản số 875/SVHTT-VP: Tải tại đây

    - Nội dung tờ rơi tuyên truyền: Tải tại đây

    - Kế hoạch số 910/KH-SVHTT-VP: Tải tại đây

    - Luật số 09/2012/QH13 về phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412607