Thông báo

Tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Mai Sơn

17/04/2023 04:15

Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn (10/8/1953 - 10/8/2023);

Chọn một thiết kế tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu trưng (Logo) của huyện Mai Sơn;

Ngày 20/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về Tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Mai Sơn, nội dung cụ thể như sau:

GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Đối tượng tham gia:

Tất cả các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt tuổi tác, giới tính, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều được tham dự cuộc thi (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định cuộc thi).

2. Số lượng tác phẩm dự thi:

- Mỗi tác giả tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Mai Sơn gửi không quá 05 tác phẩm.

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo các yêu cầu quy định theo Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành và không vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa dân tộc.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Thời gian phát động cuộc thi và nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 20/3/2023 đến 16 giờ 00 ngày 30/5/2023.

Cuộc thi chấm qua hai vòng: vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

- Vòng sơ khảo: Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 20/6/2023, Hội đồng thẩm định tổ chức chấm điểm vòng sơ khảo và xét chọn 10 tác phẩm đạt yêu cầu vào vòng chung khảo.

- Từ ngày 21/6/2023 đến ngày 05/7/2023:

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của huyện (http://maison.sonla.gov.vn) và tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 10 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo để lấy ý kiến bình chọn của công chúng trong và ngoài huyện.

+ Mời các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo tham gia trình bày và thuyết minh tác phẩm trước Hội đồng thẩm định và Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn, Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Vòng chung khảo: Từ ngày 06/7/2023 đến ngày 25/7/2023, Hội đồng thẩm định chấm điểm vòng chung khảo để chọn ra các tác phẩm đạt giải tại cuộc thi (01 giải Nhất và 03 giải Khuyến khích).

- Ngày 30/7/2023: Công bố kết quả tác phẩm dự thi.

- Dự kiến từ ngày 05-10/8/2023: Tổ chức công bố biểu trưng (Logo) chính thức của huyện Mai Sơn và trao giải, giấy chứng nhận cho các tác phẩm đạt giải.

4. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Sơn, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Số điện thoại liên hệ: 0915.919.868 gặp ông Đinh Việt Bắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Hình thức nhận bài thi: Hồ sơ dự thi gửi qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp đến địa chỉ trên.

5. Hồ sơ dự thi: Được quy định cụ thể trong Thể lệ cuộc thi của Ban tổ chức.

6. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng, kèm theo Giấy chứng nhận.

- 03 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng, kèm theo Giấy chứng nhận.

Tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sẽ được UBND huyện Mai Sơn chọn làm biểu trưng (Logo) của huyện.

Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải, cơ cấu giải thưởng do Ban Tổ chức quyết định hoặc tiếp tục kéo dài thời gian dự thi.

Đính kèm thể lệ số 01/TL-BTC ngày 28/3/2023 về Thể lệ Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Mai Sơn (Đính kèm).

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5492529