Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

29/07/2021 09:02

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục - Thể thao, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Hội nghị do ông Trần Thế Thuận – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố chủ trì cùng sự tham gia của các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của ngành Văn hóa – Thể thao; đại diện các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã trao đổi những hoạt động nổi bật, những mô hình sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền; đồng thời cũng đặt ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề xuất những nội dung hoạt động trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về dịch bệnh COVID-19 đến người dân trên địa bàn.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong công tác vận động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid 19, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương góp phần mang lại hiệu quả rất khả quan trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện: (1) tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó lưu ý đến từng khu vực, từng đối tượng, nhu cầu thông tin, thời gian thực hiện, có chọn lọc nội dung gắn với từng giai đoạn thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; (2) các quận – huyện và thành phố thủ đức cố gắng xây dựng từ 1-2 đội hình tình nguyện viên (của ngành Văn hóa – Thể thao) tham gia thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương; phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập thêm các đội, tổ tuyên truyền tại từng địa bàn phường, xã, thị trấn, khu phố, ấp; (3) triển khai sâu rộng phát động Kế hoạch 2337/KH-SVHTT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid 19 với chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng”.

Bảo Ngọc
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5489881