Tin Hoạt động

Tiếp đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng

06/08/2019 09:02

     Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở 164 Đồng Khởi, Quận 1, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng về trao đổi kinh nghiệm công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Tham dự buổi tiếp và làm việc, về phía Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ông Trần Thanh Vương – Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình cùng Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác gia đình; Về phía đoàn Thành phố Hải Phòng có Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác gia đình.

     Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi các nội dung: Công tác quản lý nhà nước về gia đình; công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hoạt động mô hình Câu lạc bộ gia đình tại cơ sở; công tác tuyên truyền, phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động về công tác gia đình. Với đặc thù là đô thị năng động, sáng tạo của cả nước, tỷ lệ người dân nhập cư ngày càng nhiều đã gặp phải những khó khăn, thách thức trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Chính vì thế, các hoạt động của công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần có nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế xã hội đặt ra.

     Đối với các nội dung, mô hình hay đề án mà Trung ương tổ chức thí điểm hoặc chỉ lựa chọn một vài quận, huyện thực hiện, thì tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai trên toàn địa bàn thành phố, nên phần nào mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các đề án mà Trung ương đã triển khai.

Võ Phước Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2495890