Cải cách hành chính

Thông tin công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

16/06/2020 11:36

     Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao công khai thông tin công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

     Nội dung thông tin cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494303