Công tác thanh kiểm tra

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

10/11/2020 09:48

     Căn cứ Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2020, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 290/TB-TTS về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Theo đó, Thanh tra Sở hiện đang tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân vi phạm năm 2019 không đến xử lý (danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1).

     Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo số 290/TB-TTS, nếu không có người đến liên hệ giải quyết thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Danh sách tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân vi phạm năm 2019: Tải tại đây.

Trần Minh Cang
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5492681