Thông tin khác

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

06/11/2019 11:10

Căn cứ Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các cá nhân, tổ chức vi phạm từ năm 2011 đến năm 2018 không đến xử lý (danh sách đính kèm, đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - số 164 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1).

Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có người đến liên hệ giải quyết thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách 2011 - 2015

Danh sách 2015 - 2018

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2286146