Thông báo

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

14/05/2018 02:25

     Nhằm thống nhất làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2018, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 46/TB-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đó, ngày 26 tháng 3, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Thể lệ số 38/TL-BTC về Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

     Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 816017