Thông tin khác

Thông báo về việc công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận

05/11/2020 04:51

     Căn cứ Công văn số 4264/UBND-KGVXNV ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương một số nội dung chi kinh phí liên quan tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã ban hành Thông báo số 2767/TB-SVHTTDL về việc công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận như sau:

     1. Thi sáng tác ảnh: Gồm 01 giải A 10.000.000đ/giải; 02 giải B 5.000.000đ/giải; 03 giải C 3.000.000đ/giải; 05 giải Khuyến khích 2.000.000đ/giải; 05 giải Phụ 1.000.000đ/giải.

     2. Thi sáng tác video clip: Gồm 01 giải A 10.000.000đ/giải; 02 giải B 5.000.000đ/giải; 03 giải C 3.000.000đ/giải; 05 giải Khuyến khích 2.000.000đ/giải; 05 giải Phụ 1.000.000đ/giải.

     3. Thi viết bài về Bình Thuận: Gồm 01 giải A 10.000.000đ/giải; 02 giải B 5.000.000đ/giải; 03 giải C 3.000.000đ/giải; 05 giải Khuyến khích 2.000.000đ/giải; 05 giải Phụ 1.000.000đ/giải.

     *Tác giả đạt giải thưởng của Cuộc thi phải đóng thuế thu nhập theo quy định.

     Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494301