Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Sở Văn hóa và Thể thao

12/01/2018 04:12

     Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Căn cứ Công văn số 6343/SVHTT-CCHC ngày 17 tháng 19 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về dịch vụ công trực tuyến, ngày 10 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Sở Văn hóa và Thể thao.

     Nội dung thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412626