Thông tin khác

Thông báo một số nội dung điều chỉnh của Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 2

20/04/2018 08:47

     Nhằm bổ sung những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, nâng cao chất lượng Giải thưởng, xứng tầm với quy mô, uy tín Giải thưởng của Thành phố Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan Thường trực Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 2) đã ban hành Thông báo số 68/TB-VHNT ngày 13 tháng 4 năm 2018 về một số nội dung điều chỉnh của Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 2.

     Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819466