Thông báo

Thông báo mời tham gia triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế

24/04/2023 04:57

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam”

lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận;
Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) là một hoạt động đặc biệt trong chuỗi các sự kiện nhiếp ảnh của “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận;

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm đã ban hành Thông báo số 190/TB-MTNATL về “Thông báo mời tham gia triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2).

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đối tượng tham gia:

- Các tác giả người nước ngoài và người Việt Nam.

2. Chủ đề:

- “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”;

- “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

3. Nội dung:

- Thể hiện vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa, phong cảnh đất nước Việt Nam và tỉnh Bình Thuận.

4. Thể loại: Ảnh đơn

5. Hình thức - Quy cách tác phẩm

- Mỗi tác giả được quyền gửi tham dự tối đa 20 ảnh đơn.

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai hiện thực (trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin).

- Ảnh tham dự dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng JPG, dung lượng từ 2Mb - 5Mb, độ phân giải 300dpi.

- Tại mỗi file ảnh cần ghi rõ số thứ tự ảnh, tên tác giả, quốc tịch, tên ảnh, địa điểm chụp (nếu có), năm chụp.

Ví dụ: 1.20. Pia Jessen, Australia, Halong bay, Quang Ninh, 2018

- Trên ảnh không được có tên, chữ chìm, địa danh, bo, viền...

- Không giới hạn thời gian. Khuyến khích những tác phẩm chụp trong thời gian 3 năm gần đây.

- Không nhận ảnh đã tham gia Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” lần thứ nhất, năm 2021.

6. Phương thức

- Gửi ảnh trực tiếp tại email: haoct.cmtna@bvhttdl.gov.vn

7. Thời gian gửi ảnh

- Từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 30/6/2023.

8. Giải thưởng

- 20 Giải thưởng đồng hạng, trị giá 10.000.000đ/ mỗi giải.

9. Thông tin của Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) có thể tìm hiểu qua:

- Website: http://ape.gov.vn

* Thường trực Ban Tổ chức:

Phòng Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Email: haoct.cmtna@bvhttdl.gov.vn

(Đính kèm Thông báo số 190/TB-MTNATL 19 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm đã ban hành về “Thông báo mời tham gia triển lãm ảnh Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) - Tải tại đây).

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5489704