Thông tin khác

Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao

04/01/2018 04:28

     Thực hiện Kế hoạch số 4684/SVHTT-TCPC ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần 9 - năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh,

     Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" lần 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để thông qua các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" cho 54 cá nhân.

     Nội dung thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 759705