Thông báo

Thông báo Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Thành phố Đà Nẵng năm 2018

05/06/2018 05:02

     Nhằm vận động các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trong và ngoài nước sáng tác ca khúc mới về Thành phố Đà Nẵng để phục vụ cuộc sống, các sự kiện chính trị của Thành phố; Tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới, có chất lượng để phục vụ các chương trình nghệ thuật, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân Thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, ngày 09 tháng 5 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 247/TB-SVHTT về Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Thành phố Đà Nẵng năm 2018.

     Nội dung thông báo cụ thể (Đính kèm mẫu Phiếu đăng ký): Tải tại đây.

Nguyễn Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 816031