Thông tin khác

Thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2018, Chủ đề “Đồng Tháp – Đất sen hồng”

13/09/2018 08:52

     Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 08/KHPH-SVHTTDL-HLHVHNT về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương tỉnh Đồng Tháp năm 2018, chủ đề “Đồng Tháp – Đất sen hồng” từ ngày 25/01/2018 đến ngày 31/7/2018. Tuy nhiên, do thời điểm tổ chức cuộc thi sáng tác trùng với thời điểm nhiều địa phương trong khu vực và toàn quốc tổ chức các cuộc thi sáng tác nên nhiều tác giả chưa kịp sáng tác tác phẩm tham gia. Nhằm tạo điều kiện cho tác giả trong và ngoài tỉnh có thêm thời gian đầu tư sáng tác, nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi, ngày 22 tháng 8 năm 2018, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp năm 2018 đã ban hành Thông báo số 2 số 48/TB-SVHTTDL về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2018, Chủ đề “Đồng Tháp – Đất sen hồng”.

     Nội dung Thông báo số 2 cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 791701