Tin Hoạt động

Thông báo Cuộc vận động sáng tác lời mới 20 bản tổ nhạc tài tử Nam bộ, vọng cổ, chặp cải lương năm 2018

05/02/2018 04:48

     Nhằm bảo tồn, phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức Khoa học – Văn hóa – Giáo dục thế giới (UNESCO) công nhận, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của đông đảo quần chúng mộ điệu, giúp các nghệ nhân, nghệ sĩ, tài tử đờn, tài tử ca, các em thiếu nhi có thêm nhiều tác phẩm để sinh hoạt, biểu diễn…Góp phần cho các chương trình thi diễn trong liên hoan, hội thi về “Đờn ca tài tử”, “Giọng ca cải lương”, “Chặp cải lương” ngày càng phong phú hơn. Qua đó nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đông đảo quần chúng nhân dân nhất là vùng xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc Vận động sáng tác lời mới 20 bản tổ nhạc tài tử Nam bộ, vọng cổ, chặp cải lương năm 2018.

     Nội dung thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Trung tâm Văn hóa Thành phố
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 820750