Thông báo

Thông báo Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Thái Nguyên

24/04/2023 04:57

Ngày 05/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1289/QĐ-BTC về việc chứng nhận và trao giải Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 1248/2023/QTG ngày 28/02/2023 của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận Biểu trưng (Logo) du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá, tuyên truyền Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Thái Nguyên:

  • Biểu trưng (Logo) du lịch: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cùng hình ảnh gửi kèm theo (Tải tại đây).
  • Khẩu hiệu (Slogan) du lịch: Du lịch Thái Nguyên - Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc.
Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 5489659