Thông tin chỉ đạo điều hành

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn sử dụng giải pháp họp trực tuyến trong nội bộ

05/05/2020 04:31

     Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 748/STTTT-CNTT về khuyến nghị sử dụng giải pháp Hội nghị trực tuyến, theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) triển khai giải pháp Hội nghị trực tuyến tại địa chỉ: https://hoptructuyen.tphcm.gov.vn (gọi tắt là phần mềm Họp trực tuyến).

     Nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong quá trình họp trực tuyến, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nội bộ Sở thông qua phần mềm Họp trực tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. Để chuẩn bị tổ chức tốt các cuộc họp trực tuyến, ngày 29 tháng 4 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 2195/SVHTT-VP về hướng dẫn sử dụng giải pháp họp trực tuyến trong nội bộ Sở Văn hóa và Thể thao.

          Nội dung Công văn cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1846256