Thông tin chỉ đạo điều hành

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

16/10/2020 12:03

Thực hiện Văn bản số 3856/UBND-VX ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Nội dung Công văn số 6017/SVHTT-VP: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2286191