Âm nhạc

Sáng tác ca khúc vận động, tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

15/04/2011 02:49
Nhằm tổ chức công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, sâu rộng nhất, kêu gọi, động viên mọi công dân đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định, hoàn thành tốt thời gian bầu cử tại các địa phương, đơn vị, tổ bầu cử cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 vào ngày chủ nhật - 22 tháng 5 năm 2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt sáng tác ca khúc với nội dung tuyên truyền về sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là một trong những công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2011.
 
Kết quả đợt sáng tác ca khúc này sẽ hoàn thành đúng thời gian quy định để tiến hành nhân bản, quảng bá, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị việc tổ chức bầu cử đến các cơ quan truyền thông, các tổ bầu cử của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Thùy Phúc
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 3143379