Thông tin khác

Quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý

21/09/2018 04:42

     Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp đã biên soạn Tờ gấp điện tử “Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý” (viết tắt là Tờ gấp) để trợ giúp cho người được trợ giúp pháp lý.

     Tờ gấp được đăng tải tại chuyên mục Thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo địa chỉ: http://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 791762