Tuyên truyền cổ động - Triển lãm

Ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và triển khai cuộc vận động không xả rác

04/09/2019 11:10

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021và chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Sở Văn hóa và Thể thao vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch.

Ngay từ đầu năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã tích cực tuyên truyền và chủ động thực hiện "Nói không với rác thải nhựa".

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao các quận, huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ và hội viên các tổ chức đoàn thể, nhân dân thành phố về tác hại của rác thải nhựa đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khoẻ con người; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sản xuất, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường.

Thông qua hoạt động tuyên truyền và những hành động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đồi hành vi, hình thành thói quen tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành và cộng đồng, góp phần

triển khai thực hiện đồng nhất hiệu quả các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố trong công tác bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường qua việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm từ nhựa khó phân hủy, thay thế bằng các túi sử dụng nhiều lần, kết hợp thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Bắt đầu từ đầu tháng 9, tại cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc từng bước thực hiện không sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa và các sản phẩm nhựa dùng một lần; hạn chế sử dụng nước uống đóng chai, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn, hoặc tự đun nấu, ưu tiên các vật liệu sử dụng nhiều lần, vật liệu thân thiện môi trường trong tất cả các hoạt động hàng ngày của cơ quan, đơn vị và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Từ năm 2020 trở đi, Sở sẽ không bố trí kinh phí cho các khoản chi mua sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cũng triển khai đến Phòng Văn hóa và Thông tin 24 quận, huyện lồng ghép trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”... các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào thi đua giảm ô nhiễm môi trường; “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Một buổi tuyên truyền vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nươc” do Trung tâm Văn hóa Quận 6 tổ chức.

Trí Năng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2066264